Bếp từ âm

Tích chọn sp rồi nhấn

Bếp từ âm là dòng bếp từ được lắp đặt âm (chìm) mặt đá. Thông thường chúng ta cần khoét hoặc ghép lỗ đá vừa với kích thước lắp đặt của bếp rồi để đặt bếp xuống. Trong trường hợp quý khách muốn đặt đương vui lòng liên hệ với Bếp Hoàng Cương để được hỗ trợ làm khung inox

SIÊU THỊ BẾP HOÀNG CƯƠNG - Vun đắp yêu thương Lên đâu trang Trở về trang chủ