Dưới đây là danh sách COMBO hấp dẫn tại Bếp Hoàng Cương

Combo 5


Số lần được mua online: 7
Thời gian: Không giới hạn
+
+
+
=
17.744.000 VNĐ
Giá combo
11.142.000 VNĐ
Tiết kiệm 6.602.000 VNĐ
Mua tất cả

Combo 4


Số lần được mua online: 0
Thời gian: Không giới hạn
+
+
+
=
20.291.000 VNĐ
Giá combo
12.799.000 VNĐ
Tiết kiệm 7.492.000 VNĐ
Mua tất cả

Combo 3


Số lần được mua online: 0
Thời gian: Không giới hạn
+
=
8.639.000 VNĐ
Giá combo
9.999.000 VNĐ
Tiết kiệm -1.360.000 VNĐ
Mua tất cả

Combo 2


Số lần được mua online: 1
Thời gian: Không giới hạn
+
=
22.340.000 VNĐ
Giá combo
16.299.000 VNĐ
Tiết kiệm 6.041.000 VNĐ
Mua tất cả

Combo 1

Tiết kiệm tới 10 triệu
Số lần được mua online: 2
Thời gian: Không giới hạn
+
+
+
+
=
29.726.000 VNĐ
Giá combo
23.699.000 VNĐ
Tiết kiệm 6.027.000 VNĐ
Mua tất cả
SIÊU THỊ BẾP HOÀNG CƯƠNG - Vun đắp yêu thương Lên đâu trang Trở về trang chủ